Information til kontaktpersoner på KU – University of Copenhagen

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Information på dansk > Information til kontak...

Information til kontaktpersoner på KU

In Danish only - information to contact persons at UCPH.

Her findes information, som er relevant for dig, hvis du er medarbejder på KU og er i kontakt med studerende eller gæster, som benytter KUs Boligfonds service.

Københavns Universitets Boligfond hjælper i øjeblikket følgende grupper med bolig:

  • Udvekslingsstuderende fra alle fakulteter på KU og IVA (inklusiv svenske studerende).
  • Full degree studerende fra SCIENCE (eksklusiv svenske studerende)
  • Full degree studerende fra SUND (eksklusiv svenske studerende)
  • Full degree studerende fra IVA (eksklusiv svenske studerende)

Vi hjælper studerende med bolig for ét eller to semester.

  • Gæster tilknyttet SCIENCE
  • Gæster tilknyttet SUND
  • Alle Erasmus Mundus studerende

Vi hjælper gæster med bolig for minimum én måned og maksimalt 12.

Målet er på sigt at kunne hjælpe alle internationale grupper på KU med bolig.

Udvekslingsstuderende og full degree studerende bliver inviteret til det online bookingsystem i forbindelse med, at de bliver optaget på Københavns Universitet. KUs Boligfond får oplysninger om de pågældende studerende fra Optag. Hvis I skal hjælpe eller rådgive en studerende med at booke bolig, kan I med fordel læse denne simple brugermanual. Vær opmærksom på, at den ikke erstatter vores Booking Manual, som findes her, og som man skriver under på (digitalt) på at have læst og forstået, når man foretager en booking.


Hvis I på et institut eller i en afdeling modtager en udenlandsk gæst, som skal have adgang til det online bookingsystem, er I velkomne til at skrive direkte til os med angivelse af personens navn og e-mailadresse, da det vil fungere som dokumentation for, at vedkommende er tilknyttet KU. Gæster er bl.a. Ph.d’er, Post Docs, gæsteforskere, forskningsassistenter og praktikanter – kort sagt alle, der ikke er udvekslingsstuderende eller full degree studerende. Hvis I skal hjælpe gæsten med at booke en bolig kan I med fordel læse denne simple brugermanual. Vær opmærksom på, at den ikke erstatter vores Booking Manual, som findes her, og som man skriver under på (digitalt) på at have læst og forstået, når man foretager en booking.

Det er desuden muligt at blive inviteret på vegne af gæsten, så vil det være dig, som foretager bookingen og al betaling vil blive tilknyttet din konto.

Hvis I har brug for yderligere service til en kommende international gæst eller ansat, som ikke er indeholdt i vores ovenfor beskrevne standardvare, er det naturligvis også muligt. Prisen er kr. 1250,- per påbegyndte time. Kontakt os for mere information: contact@housingfoundation.ku.dk (en henvendelse koster selvfølgelig ikke noget).

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål: contact@housingfoundation.ku.dk / 35 33 20 78.