Når KU betaler for en lejer – University of Copenhagen

Forward this page to a friend Resize Print Bookmark and Share

Housing Foundation > Information til kontaktpersoner på KU > Når KU betaler for en ...

Når KU betaler for en lejer

Generelt skal alle, der benytter vores bookingsystem, henvises til de retningslinjer og procedurer som KU's Boligfond arbejder efter. Det vil sige, at den studerende/forskeren selv har pligt til at sørge for betaling og kontakt med Fonden.

I særlige tilfælde kan Fonden gøre en undtagelse og sende en EAN faktura til et fakultet eller institut på KU, hvis dette ønsker at betale på vegne af en studerende eller forsker. Dette er ikke en del af Fondens standardprocedure og derfor opkræves der i den forbindelse et administrationsgebyr på 50,-.

Det skal understreges, at selv hvis denne mulighed benyttes, så er det fortsat den registrerede studerende eller lejer som har ansvaret for sin booking og betaling gennem Fonden. Det vil sige, at al korrespondance vedrørende kontrakt- og betalingsforhold fortsat vil ske direkte til den studerende/forskeren, og ikke til en eventuel tredjeparts-betaler. Det er den studerende/forskerens eget ansvar at videreformidle al eventuel relevant information til tredjepartsbetaleren.

Kontakt os gerne for mere information: finances@housingfoundation.ku.dk