Ekstra hjælp til at finde bolig – University of Copenhagen

Forward this page to a friend Resize Print Bookmark and Share

Housing Foundation > Information til kontaktpersoner på KU > Ekstra hjælp til at fi...

Servicepakker

KUs Boligfond er en privat erhvervsdrivende fond. Det betyder, at vi er afhængige af brugerbetaling. Den standardvare vi tilbyder alle internationale forskere og studerende (på de boligberettigede fakulteter) er at sende en elektronisk invitation til bookingsystemet, hvorefter forskeren eller den studerende selv kan booke bolig direkte i systemet, ligesom at booke en flybillet eller en biografbillet online. Det koster et engangsgebyr på DKK 600 at booke en bolig i systemet, og derudover opererer vi også med en række andre gebyrer, hvoraf langt størstedelen dog kun gælder i særlige tilfælde.

Hvis I som institut/center/vejleder/kontaktperson eller andet ønsker yderligere service til jeres gæst er det stadigvæk en mulighed, blot er vilkårene nogle andre end dengang boligformidlingen lå i KUs regi.

Vi tilbyder 3 forskellige boligservicepakker, som I kan tilkøbe til jeres internationale gæst eller forsker m/u familie. Det er naturligvis gratis at spørge, og vi tager gerne nogle uforpligtende, indledende snakke med dig/jer for at vurdere, hvad jeres/gæstens behov er. Hvis vi skønner, at gæstens behov rækker ud over blot at modtage en invitation til vores system, vil vi foreslå, at I køber en af nedenstående pakker. I behøver ikke lægge jer fast på en bestemt af pakkerne på forhånd, men pakkerne er til for at give både jer og os en indikation af, hvor stor en opgave der er tale om.

Pakke 1 (minimum 2 timer)

 • Hjælp til bookingsystemet (foretage en booking, forståelse og upload af kontrakter, hjælp til online betaling mm.)
 • Generel råd og vejledning (boligtyper, kvarterer i København, beliggenhed i forhold til særlige behov eller præferencer etc.)

Pakke 2 (3-5 timer)

 • Hjælp til bookingsystemet (foretage en booking, forståelse og upload af kontrakter, hjælp til online betaling mm.)
 • Generel råd og vejledning til boliger (boligtyper, kvarterer i København, beliggenhed i forhold til særlige behov eller præferencer etc.)
 • Opstartshjælp til at gæsten selv kan tage kontakt til private ejendomsfirmaer eller private udlejere
 • Indledende forhandling med private udlejere/ejendomsfirmaer på vegne af gæsten.

Pakke 3 (minimum 5 timer, ingen øvre grænse)


Denne pakke vil typisk være relevant for en VIP eller en familie med børn.

 • Generel råd og vejledning til boliger (boligtyper, kvarterer i København, beliggenhed i forhold til særlige behov eller præferencer etc.)
 • Kontakt til private ejendomsfirmaer (fx Ejendomskontoret)
 • Kontakt til og forhandling med private udlejere på vegne af gæsten
 • Forhandling med private ejendomsfirmaer på vegne af gæsten (vedr. pris, betalingsterminer, springende kontraktforhold såsom krav om istandsættelse ved fraflytning mv.)
 • Hjælp til at læse og forstå lejekontrakt
 • Hjælp til at læse og forstå andre dokumenter/hjemmesider på dansk
 • Besigtige potentielle lejemål på vegne af gæsten
 • Besigtige potentielle lejemål sammen med gæsten
 • Råd og vejledning umiddelbart efter indflytning (kan vedrøre boligens stand, fejl og mangler og generelle tvivlsspørgsmål)
 • Hjælp og vejledning til at blive sendt videre til/samarbejde med de rette instanser ifht. andre områder såsom skoler, institutioner, skat, løn, kørekort etc.

Prisen er 1250kr per påbegyndt time.

Kontakt jrh@housingfoundation.ku.dk hvis du vil vide mere.