Formelle krav og retningslinjer – University of Copenhagen

Forward this page to a friend Resize Print Bookmark and Share

Housing Foundation > Information til private udlejere > Formelle krav og retni...

Formelle krav og retningslinjer

Kontrakt

Du skal selv tegne kontrakt med den lejer, vi formidler til dig. Du finder den danske standard-lejekontrakt for beboelse (typeformular A9) her.

Da aftalen indgås direkte mellem lejeren og dig, er det vigtigt, at I husker at tale sammen om forventninger til husregler etc. inden kontraktindgåelse. Fortæl om hvem du/I er, om husdyr, rygeregler, forventninger til rengøring etc. Vi anbefaler i øvrigt, at du sender billeder af værelset/boligen til lejer via e-mail i kontaktfasen inden kontrakten indgås- det er ofte en stor hjælp for lejeren i forhold til korrekte forventninger til, hvad det er der lejes ud.

Opsigelsesfrist

Bemærk, at lejer i de fleste tilfælde har tre måneders opsigelse med mindre andet er aftalt. Vi anbefaler at du og din lejer aftaler 1 måneds opsigelse for begge parters vedkommende – 3 måneder er lang tid, hvis man er trætte af hinanden! 

En opsigelse skal ske ved udgangen af måneden og der kan ikke ændres på opsigelsesfristen. Det betyder, at du ikke kan være sikker på, at den studerende bliver boende i den aftalte periode. Vær opmærksom på, at kontrakten først er bindende, i det øjeblik den er underskrevet af både udlejer og lejer - så underskriv endelig straks ved ankomsten. Vær endvidere opmærksom på, at eventuelle uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer i forbindelse med kontrakten skal løses lejer og udlejer imellem.

I er naturligvis altid meget velkomne til at ringe og få et godt råd.

Forsikring

Forsikringsmæssige forhold aftales udelukkende mellem udlejer og lejer. Københavns Universitets Boligfond har ingen forpligtelser eller ansvar i denne retning.

Skat og Folkeregisteret

Vi opfordrer dig til at undersøge de nærmere regler for opgivelse af lejeindtægter til skattevæsnet. Stort set alle internationale studerende og gæster har brug for et CPR-nummer under deres ophold i Danmark og skal derfor kunne tilmelde sig Folkeregistret på udlejers adresse.