Husleje og depositum – University of Copenhagen

Forward this page to a friend Resize Print Bookmark and Share

Housing Foundation > Information til private udlejere > Husleje og depositum

Husleje og depositum - lidt om prissætning

Prisleje for værelser

Vi har erfaring med, at lejere takker nej til værelser, hvis huslejen er for høj. Huslejeniveauet ligger mellem kr. 2500-3500 per måned (alt inklusive); hvor den fastsatte pris afspejler størrelse på værelset, beliggenhed, faciliteter til rådighed osv. Du må forvente, at det vil være sværere at finde en lejer, hvis huslejen overstiger 3500 per måned (alt inklusive).

Prisleje for lejligheder

Det er meget svært for os rådgive om lejen for lejligheder, der naturligvis afhænger af størrelse, beliggenhed, faciliteter mm., men vi kan fortælle, at en enlig forsker typisk vil kunne betale 5000-7000 for en 2-værelses lejlighed i København, mens en hel familie måske kan svinge sig op på 9000-10.000 inklusiv forbrug for en 3 eller 4-værelses i København. Ligger dit boligtilbud udenfor eller i udkanten af København, skal du nok sætte lejen lidt lavere, så lejer får plads til transportomkostninger i deres budget.

Forbrug

Vi anbefaler, at brug af el, vand, gas og varme betragtes som inkluderet i huslejen og at der således bør tages højde for disse udgifter, når huslejeniveauet fastsættes. Depositum kan ikke tilbageholdes til dækning af disse udgifter. I den forbindelse bør det nævnes, at der er forskel på den enkelte studerendes forbrug af især vand og varme og at forbruget derfor kan overstige det forbrug, der normalt gør sig gældende i husstanden. Desuden anbefaler vi, at forbrug af opvaskemiddel, rengøringsartikler og toiletpapir ligeledes betragtes som inkluderet i huslejen, medmindre lejeren bor alene på lejemålet.

Depositum

Vi anbefaler ALTID at opkræve et depositum. Det vil typisk være fint at opkræve depositum svarende til 1-3 måneders leje (afhængig af størrelsen af lejemålet), men det er naturligvis op til dig selv. Dele af eller hele depositummet kan tilbageholdes, hvis lejeren har forvoldt skader eller ødelæggelser, men dette skal kunne dokumenteres ved regning. Depositum kan ikke tilbageholdes til almindelig slitage, dækning af varme/el m.m. Vi anbefaler, at man med lejeren aftaler syn umiddelbart inden afrejse, så man ikke havner i en påstand-mod-påstand situation, der senere skal afklares pr. e-mail eller telefon.