Hvad forventer vi af vores udlejere? – University of Copenhagen

Forward this page to a friend Resize Print Bookmark and Share

Housing Foundation > Information til private udlejere > Hvad forventer vi af v...

Hvad forventer vi af vores udlejere?

Når du har et boligtilbud på vores liste, skal vi bede dig overholde disse to punkter:

1) Du skal besvare henvendelser fra vores studerende & gæster indenfor et par dage. Desværre er vi nogen gange ude for, at henvendelser bliver glemt, ’syltet’ eller helt ignoreret. Det er meget frustrerende for vore ansøgere, som er oftest er under tidspres.

2) Ansøgerne skal hurtigst muligt have et klart svar, om de kan få lejemålet eller ej. Som oftest er det ikke muligt at mødes med dem personligt, da de fleste ansøger fra deres hjemland, så I kommer til at forhandle & forventningsafstemme pr. e-mail eller telefon. Naturligvis skal I indbyrdes sikre at både forventninger og kemi er i afstemt, men hvis du foretrækker at indkalde flere lejere til interviews inden du beslutter dig, skal processen afsluttes med et klart svar inden for et par dage, så ansøgeren kan komme videre med sin boligsøgningsproces i en fart.

Baggrund

Det københavnske boligmarked er presset, og vi er rigtigt glade for de mange og gode boligtilbud, vi får til universitetets internationale studerende & gæster fra jer private udlejere!

Det er dog  i høj grad udlejers marked, så desværre er vi nogen gange ude for, at et boligtilbud enten ikke er reelt til rådighed  (allerede booket) eller vi oplever at  udlejerne i for høj grad ’shopper’: Holder mange ansøgere længe hen, mens de overvejer hvem de mon skal udvælge. Vi har været ude for udlejere, der holder mange og lange interview-runder, til stor bekymring for ansøgerne, der blev stresset mere, end de var i forvejen. Hvis en udlejer er usikker på, om lejeren er ’rigtig’ for dem, bedes man give ansøgeren et rent afslag - det er bedre end at blive holdt hen, mens udlejer afventer, om der kommer mere attraktive ansøgere.

Husk: I standardlejekontrakten, som I bør benytte til jeres indbyrdes lejeaftale, bør I anføre aftale om gensidig opsigelse – så er det muligt at komme videre, hvis lejeforholdet viser sig ikke at være optimalt.

Vær helt tydelig i din annoncetekst omkring hvilken type lejer du vil acceptere – køn, alder, nationalitet etc. Så kan ansøgeren bedre forstå et afslag, og afslaget føles mindre personligt. Vær ligeledes tydelig omkring dine forventninger til personlig opførsel, deltagelse i husførelse etc. så I undgår fremtidige skuffelser eller konflikter omkring i forventningsniveauet.