Datapolitik

KU’s Boligfonds datapolitik

  • KU’s Boligfond indsamler og opbevarer kun personlig data til brug for udlejning af boliger til udenlandske studerende. De personlige data angår navn, hjemadresse, bopæl i Danmark, bankoplysninger, tilknytning til uddannelsessted i København, men ikke oplysninger af privat karakter, som race, religion eller andet.
  • De personlige data opbevares i indtil 6 måneder efter den studerende er fraflyttet den lejede bolig.
  • De personlige data videregives ikke til tredjemand uden forudgående samtykke fra den studerende.
  • Ved indgåelse af en lejekontrakt skal der underskrives en samtykkeerklæring om registrering af opbevaring af personlig data.

 

KU’s Boligfonds dataansvarlig er Robert Roll, eventuel henvendelse kan ske på telefon +45 3533-2078 på mail til contact@housingfoundation.ku.dk.