Information til kontaktpersoner på KU

Her findes information, som er relevant for medarbejdere på KU, som er i kontakt med studerende eller gæster, som benytter KUs Boligfonds service.

Københavns Universitets Boligfond hjælper i øjeblikket følgende grupper med bolig:

  • Udvekslingsstuderende fra alle fakulteter på KU og IVA (inklusiv svenske studerende).
  • Full degree studerende fra SCIENCE (eksklusiv svenske studerende)
  • Full degree studerende fra SUND (eksklusiv svenske studerende)
  • Full degree studerende fra IVA (eksklusiv svenske studerende)

Vi hjælper studerende med bolig for ét eller to semestre.

  • Gæster tilknyttet SCIENCE
  • Gæster tilknyttet SUND
  • Alle Erasmus Mundus studerende

Vi hjælper gæster med at finde bolig i minimum én måned og maksimalt 12 måneder.

Målet er på sigt at kunne hjælpe alle internationale grupper på KU med at finde bolig.

Udvekslingsstuderende og full degree studerende bliver inviteret til det online bookingsystem i forbindelse med, at de bliver optaget på Københavns Universitet. KUs Boligfond får oplysninger om de pågældende studerende fra Optag. Hvis I skal hjælpe eller rådgive en studerende med at booke bolig, kan I med fordel læse denne simple brugermanual. Vær opmærksom på, at den ikke erstatter vores Booking Manual, som findes her, og som man skriver under på (digitalt) at have læst og forstået, når man foretager en booking.


Hvis I på et institut eller i en afdeling modtager en udenlandsk gæst, som skal have adgang til det online bookingsystem, er I velkomne til at skrive direkte til os med angivelse af personens navn og e-mailadresse, da det vil fungere som dokumentation for, at vedkommende er tilknyttet KU. Gæster/staff er bl.a. Ph.d’er, Post Docs, gæsteforskere, forskningsassistenter og praktikanter – altså dem, der ikke er udvekslingsstuderende eller full degree studerende. 

I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål: contact@housingfoundation.ku.dk / tel: (+45) 35 33 20 78.